נרות הדלקה, לפידים ופתילות

​120 פתילים איכותיים מכותנה לשמן זית כולל דיסקיות לייצוב הפתיל

...
...

04-9534866