זוג כוסיות לנרונים + נרונים

​להצבה על פמוטים (הכוסית היחידה שאינה מתפוצצת מאש)

04-9534866