זוג כוסיות לנרונים + נרונים צבעוניים + פמוט 

זכוכית שאינה מתפוצצת מאש, בתוספת מעמיד

 

04-9534866