זוג כוסיות לנרונים + נרונים צבעוניים + פמוט

​זכוכית שאינה מתפוצצת מאש, בתוספת מעמיד

04-9534866